GAIA

Terug

Artsen
Om als arts in te loggen voor uw persoonlijke dossier in GAIA, kunt u klikken op onderstaande link. Meer informatie betreffende accreditatiepunten voor leden is te vinden op het ledengedeelte van de site, onder het kopje commissie kwaliteit.  


»
Inloggen Artsen GAIA


Congres organisatoren

Wanneer u als congresorganisator accreditatie wilt aanvragen is er een aparte inlog nodig.


Heeft u als organisator nog geen logingegevens?
Vraag dan hier een account voor uw organisatie en eventueel afdeling aan.
 

Aanvragen accreditatie
Wilt u accreditatiepunten toekenning vóór het versturen van de congres/bijeenkomst/vergadering aankondiging etc, dan adviseren wij minimaal 3 maanden voor aanvang van het event uw accreditatieaanvraag te versturen. Hierbij is het van essentieel belang, dat de programma-indeling met sprekers, zo accuraat mogelijk wordt meegestuurd. De accreditatiecie heeft 3 tot 4 weken nodig om de aanvraag te beoordelen.

Indien het congres/bijeenkomst/vergadering en de datum bekend zijn maar het programma nog niet helemaal duidelijk is en de tijd dringt, dan kan op speciaal verzoek en op uitzondering de toekenning worden toegekend, mits accreditatie waardig, binnen 1 week.
Het aantal punten zijn dan nog niet bekend, maar op verzoek, kan het bureau de mailing doen. Indien het accurate/definitieve programma uiteindelijk bekend is, kan het definitieve aantal punten worden toegekend.


Versturen van congresaankondigingen
Wij als bureau willen u er op attenderen dat u, voor het versturen van een congresaankondiging per post, adresetiketten van de leden en aspirant-leden kunt ontvangen tegen het tarief van €225,- ex BTW. De aankondiging kan ook per e-mail verzonden worden tegen het tarief van €225,- ex BTW; hiervoor is geen accreditatie vereist. Desgewenst kunt u een begeleide tekst laten meesturen. Het rondsturen van de aankondiging wordt maar één maal gedaan. Uw aanvraag voor het digitaal versturen van uw congresaankondiging kunt u vervolgens toesturen aan bureau@nvpc.nl.


Verdere info
Het overzicht van alle geaccrediteerde congressen is te vinden in de agenda van GAIA.»Congresagenda

Voor vragen met betrekking tot GAIA kunt u contact opnemen met de artseninfolijn 030-2823322 of mailen met »artseninfolijn@fed.knmg.nl.

Powered By: webCiters