By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


GAIA

Terug


KLIK OP DE GELE BANNER VOOR TOEGANG TOT DE CONGRESAGENDA:

INFORMATIE VOOR ARTSEN

Om als arts in te loggen voor uw persoonlijke dossier in GAIA, kunt u klikken op onderstaande link. Meer informatie betreffende accreditatiepunten voor leden is te vinden op het ledengedeelte van de site, onder het kopje commissie kwaliteit.

»Inloggen Artsen GAIAINFORMATIE VOOR AANBIEDERS VAN BIJ- EN NASCHOLING

Wanneer u als congresorganisator accreditatie wilt aanvragen is er een aparte inlog nodig.

»Inloggen congresorganisatoren GAIAHeeft u als organisator nog geen logingegevens?

Vraag dan hier een account voor uw organisatie en eventueel afdeling aan.AANVRAGEN ACCREDITATIE

Aanbieders van vakinhoudelijke bij- en nascholing kunnen tot uiterlijk 6 weken voor de startdatum van het congres/de bijeenkomst tegen betaling accreditatie aanvragen bij de NVPC. Hierbij is het essentieel dat de programma-indeling zo accuraat mogelijk wordt meegestuurd, inclusief sprekers en tijdsindeling. Ook moet de factuur binnen 2 weken betaald zijn: de accreditatiecommissie heeft 3 tot 4 weken nodig om de aanvraag te beoordelen. Voor aanvragen die korter dan 6 weken voor de startdatum worden ingediend, wordt € 100 extra in rekening gebracht alvorens de aanvraag in behandeling te nemen. De accreditatie wordt dan mogelijk pas na afloop van de bijeenkomst toekend, onder voorwaarde dat de beoordeling positief uitvalt. Het is niet mogelijk om individuele accreditatie aan te vragen voor bijgewoonde congressen. Bijeenkomsten die financieel door één sponsor worden ondersteund (monosponsoring), worden NIET geaccrediteerd.VERSTUREN VAN CONGRESAANKONDIGINGEN

De NVPC verstrekt geen etiketbestanden voor het verzenden van congresaankondigingen. Voor NVPC-geaccrediteerde congressen kan éénmalig gebruik worden gemaakt van digitale verzending. Desgewenst kunt u een begeleidende tekst laten meesturen. Voor herhaling van aankondigingen per e-mail wordt per keer € 250 exclusief btw in rekening gebracht. Uw aanvraag voor het digitaal versturen van uw congresaankondiging dient u in via bureau@nvpc.nl.VERDERE INFORMATIE

Voor vragen met betrekking tot GAIA kunt u contact opnemen met de KNMG-infodesk 088 - 440 43 70 of mailen naar gaia@fed.knmg.nl


Powered By: webCiters