By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


GAIA

Terug


ARTSENOm als arts in te loggen voor uw persoonlijke dossier in GAIA, kunt u klikken op onderstaande link. Meer informatie betreffende accreditatiepunten voor leden is te vinden op het ledengedeelte van de site, onder het kopje commissie kwaliteit.

»Inloggen Artsen GAIACONGRESORGANISATOREN

Wanneer u als congresorganisator accreditatie wilt aanvragen is er een aparte inlog nodig.

»Inloggen congresorganisatoren GAIAHeeft u als organisator nog geen logingegevens?

Vraag dan hier een account voor uw organisatie en eventueel afdeling aan.AANVRAGEN ACCREDITATIE

Wilt u toekenning van accreditatie vóór het versturen van de aankondiging van uw congres/bijeenkomst/vergadering et cetera, dan adviseren wij minimaal 3 maanden voor aanvang van het event uw accreditatieaanvraag in te dienen. Hierbij is het van essentieel belang dat de programma-indeling zo accuraat mogelijk wordt meegestuurd, inclusief sprekers en tijdsindeling. De accreditatiecommissie heeft 3 tot 4 weken nodig om de aanvraag te beoordelen.Indien het congres/bijeenkomst/vergadering en de datum bekend zijn maar het programma nog niet helemaal duidelijk is en de tijd dringt, dan kan op speciaal verzoek en bij uitzondering binnen 1 week de accreditatie onder voorbehoud worden toegekend, mits de bijeenkomst accreditatiewaardig is. Het aantal punten is dan nog niet bekend, maar op verzoek kan het bureau de mailing verzenden. Na indiening van het accurate/definitieve programma kan het definitieve aantal punten worden toegekend.

Bijeenkomsten die financieel door één sponsor worden ondersteund (monosponsoring), worden NIET geaccrediteerd.VERSTUREN VAN CONGRESAANKONDIGINGEN

Wij attenderen u erop dat u voor het versturen van een congresaankondiging per post, adresetiketten van de leden en aspirant-leden kunt ontvangen tegen het tarief van €225 ex btw. De aankondiging kan voor datzelfde tarief ook per e-mail worden verzonden; hiervoor is geen accreditatie vereist. Desgewenst kunt u een begeleidende tekst laten meesturen. Het rondsturen van de aankondiging wordt maar één maal gedaan. Uw aanvraag voor het digitaal versturen van uw congresaankondiging kunt u vervolgens toesturen aan bureau@nvpc.nl.VERDERE INFORMATIE

Het overzicht van alle geaccrediteerde congressen is te vinden in de CONGRESAGENDA

Voor vragen met betrekking tot GAIA kunt u contact opnemen met de KNMG-infodesk 088 - 440 43 70 of mailen naar gaia@fed.knmg.nl


Powered By: webCiters