Ga door naar hoofdcontent
InformatieAccreditatie

Accreditatie

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen. Voldoet een arts aan de regels dan kan hij/zij zich inschrijven in een specialisten- of profielartsenregister. De arts heeft dan het recht om de betreffende wettelijke titel te voeren. Voldoen opleiders en opleidingsinstituten/-inrichtingen aan de aan hen gestelde eisen dan worden zij als zodanig erkend door de RGS. De registers zijn openbaar.

Overzicht accreditatie

Om als arts in te loggen voor uw persoonlijke dossier in GAIA, kunt u klikken op onderstaande link. Meer informatie betreffende accreditatiepunten voor leden, klik hier.

Aanvragen accreditatie

Aanbieders van vakinhoudelijke bij- en nascholing kunnen tot uiterlijk 6 weken voor de startdatum van het congres/de bijeenkomst tegen betaling accreditatie aanvragen bij de NVPC. Hierbij is het essentieel dat de programma-indeling zo accuraat mogelijk wordt meegestuurd, inclusief sprekers en tijdsindeling. Ook moet de factuur binnen 2 weken betaald zijn: de accreditatiecommissie heeft 3 tot 4 weken nodig om de aanvraag te beoordelen. Voor aanvragen die korter dan 6 weken voor de startdatum worden ingediend, wordt € 100 extra in rekening gebracht alvorens de aanvraag in behandeling te nemen. De accreditatie wordt dan mogelijk pas na afloop van de bijeenkomst toekend, onder voorwaarde dat de beoordeling positief uitvalt. 

Het is niet mogelijk om individuele accreditatie aan te vragen voor bijgewoonde congressen. Bijeenkomsten die financieel door één sponsor worden ondersteund (monosponsoring), worden NIET geaccrediteerd.

Afbeelding voor

In deze database vindt u medische richtlijnen voor de tweede lijn. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.

Afbeelding voor

DBIR is een kwaliteitsregistratie met als doel:

  1. Monitoren van de kwaliteit van zorg
  2. Monitoren kwaliteit van implantaten
  3. Traceerbaarheid en recall