Ga door naar hoofdcontent
InformatieGAIA/Accreditatie

GAIA/Accreditatie

GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. Binnen GAIA hebben plastisch chirurgen toegang tot een persoonlijk dossier waar alle deskundigheidsbevorderingen overzichtelijk bij elkaar staan. Daarnaast is GAIA de applicatie waarin de NVPC aanvragen voor accreditatie beoordeelt en beheert. De resultaten zijn zichtbaar in de congresagenda.

Persoonlijk dossier

Om als plastisch chirurg in te loggen in uw persoonlijke dossier in GAIA, kunt u klikken op onderstaande link. De in Nederland bijgewoonde deskundigheidsbevordering komt automatisch in uw dossier; andere deskundigheidsbevordering kunt u zelf toevoegen.

De regels voor erkenning van bij- en nascholing vindt u in het overzichtsdocument.

Aanvragen accreditatie

Aanbieders van vakinhoudelijke bij- en nascholing kunnen tot uiterlijk 6 weken voor de startdatum van het congres/de bijeenkomst tegen betaling accreditatie aanvragen bij de NVPC. Hierbij is het essentieel dat de programma-indeling zo accuraat mogelijk wordt meegestuurd, inclusief sprekers en tijdsindeling. Ook moet de factuur binnen 2 weken betaald zijn: de accreditatiecommissie heeft 3 tot 4 weken nodig om de aanvraag te beoordelen.

Voor aanvragen die korter dan 6 weken voor de startdatum worden ingediend, wordt € 100 extra in rekening gebracht alvorens de aanvraag in behandeling te nemen. De accreditatie wordt dan mogelijk pas na afloop van de bijeenkomst toekend, onder voorwaarde dat de beoordeling positief uitvalt. 

Het is niet mogelijk om individuele accreditatie aan te vragen voor bijgewoonde congressen. Bijeenkomsten die financieel door één sponsor worden ondersteund (monosponsoring), worden NIET geaccrediteerd.

Versturen van congresaankondigingen

De NVPC verstrekt geen etiketbestanden voor het verzenden van congresaankondigingen. Voor NVPC-geaccrediteerde congressen kan éénmalig gebruik worden gemaakt van digitale verzending. Desgewenst kunt u een begeleidende tekst laten meesturen.

Voor herhaling van aankondigingen per e-mail wordt per keer € 250 exclusief btw in rekening gebracht. Uw aanvraag voor het digitaal versturen van uw congresaankondiging dient u in via bureau@nvpc.nl.

Meer informatie over GAIA

Algemene vragen over GAIA vindt u op de website van de KNMG.