Ga door naar hoofdcontent
InformatieHoe word ik plastisch chirurg?

Hoe word ik plastisch chirurg?

Om plastisch chirurg te worden, moet u eerst het artsexamen met goed gevolg hebben afgelegd. Hierna kunt u zich specialiseren in de plastische chirurgie, gedurende zes jaar.

De opleiding is ingedeeld in een tweejarige vooropleiding heelkunde en een vierjarige vervolgopleiding plastische chirurgie. De vooropleiding vindt plaats in een chirurgische opleidingskliniek.

De vervolgopleiding wordt in een A-opleidingskliniek voor plastische chirurgie gevolgd. Binnen deze vervolgopleiding wordt een deel van de opleiding in een B-opleidingskliniek gevolgd worden of kan bijvoorbeeld een buitenlandse stage gedaan worden.

Gedurende de vervolgopleiding wordt theoretisch onderwijs gevolgd, met per jaar twee schriftelijke examens. Het onderwijs en de examinering wordt door de commissie Opleiding en Examinering (ONE) verzorgd. Het afsluitend mondeling examen valt onder verantwoordelijkheid van het Concilium Plastico-Chirurgicum. Daarnaast is het verplicht het Europese (EBOPRAS) examen (deel 1 en 2) met goed gevolg af te leggen.