Ga door naar hoofdcontent
InformatieThema Beroepsbelangen

Thema Beroepsbelangen

De NVPC behartigt de beroepsbelangen van plastisch chirurgen op het gebied organisatie en financiering van de zorg. Plastisch chirurgen hebben te maken met verzekerde en onverzekerde zorg. Als op die terreinen regels veranderen, is de beroepsbelangencommissie (BBC) van de NVPC de commissie die kijkt naar de gevolgen daarvan voor de praktijk. Zij hebben daarvoor nauw contact met de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut, maar ook met andere beroepsbelangencommissies van andere wetenschappelijke verenigingen en de Federatie Medisch Specialisten.