By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


MELDPUNT COSMETISCHE MISSERS

Terug
31 oktober 2016     

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie tracht zich een beeld te vormen van de omvang en soort klachten over esthetische ingrepen. Hiertoe is een vragenlijst ontworpen waarmee klachten kunnen worden gemeld door zowel patiënten als zorgverleners die dergelijke patiënten op hun spreekuur krijgen.

Deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld voor de beeldvorming van de NVPC, en leidt niet tot vervolgstappen die kunnen helpen de klacht op te lossen.

VRAGENLIJST NVPC

Het is belangrijk om calamiteiten te melden bij de instanties die wel vervolgstappen kunnen ondernemen naar aanleiding van een klacht. Zie hiervoor www.landelijkmeldpuntzorg.nl of bel naar 088-1205020. 

Powered By: webCiters