By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


NVPC blijft zich inzetten voor goede patiëntenvoorlichting

Terug
26 september 2016     

Borstreconstructie is een van de kernonderdelen van het vak plastische chirurgie. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is van mening dat een borstreconstructie en de keuze voor welke methode, een keuze is van een vrouw zelf in samenspraak met haar plastisch chirurg. Hierom adviseert de NVPC haar leden de diverse methoden uit te leggen waarbij er voor iedere vrouw een individueel verhaal zal zijn.

Dagelijks voeren plastisch chirurgen uitgebreide en intensieve gesprekken met vrouwen over de voor- en nadelen en eventuele risico’s en alternatieven voor borstreconstructie. In deze gesprekken worden naast voordelen ook nadelen uitgelegd. Voor veel patiënten die een borstreconstructie willen is een prothesereconstructie een eerste keuze. Het is uiteraard van belang dat vrouwen hierin wordt uitgelegd dat een reconstructie met een borstprothese risico’s met zich meebrengt.

 

Nederland heeft als enige land in de wereld een richtlijn volgens de hoogste wetenschappelijke methode ontwikkeld op het gebied van borstreconstructie. Daarnaast is samen met Borstkankervereniging Nederland (BVN) een zogeheten patiëntenversie gemaakt van de richtlijn mammareconstructie. Deze is te vinden op https://borstkanker.nl/nl/reconstructie-met-een-prothese. Hiermee heeft de NVPC samen met BVN ervoor gezorgd dat er uniforme, evidence-based informatie beschikbaar is, voor patiënten die een borstreconstructie overwegen.

 

De NVPC hanteert het standpunt dat voorlichting altijd beter kan en dat dit een proces is dat constant verbeterd kan worden. BVN blijft, net als in het verleden, welkom om mee te denken over zaken rondom patiëntenvoorlichting. Echter, de suggestie die gewekt wordt dat plastisch chirurgen niet bezig zijn met voorlichting van de vrouwen in Nederland is iets wat de NVPC niet herkent.  

 

 

Powered By: webCiters