By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Bijna miljoen euro subsidie voor plastisch-chirurgische onderzoeken naar innovatieve ingrepen

Terug
16 juli 2018     

Bijna miljoen euro subsidie voor plastisch-chirurgische onderzoeken naar innovatieve ingrepen

Onderzoek moet leiden tot effectievere behandeling lymfoedeem en zenuwbeknelling bij diabetespatiënten

Utrecht, 16 juli 2018 – Plastisch chirurgen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum + (MUMC+), het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc)  en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) ontvangen rond de 1 miljoen euro om de effectiviteit en betaalbaarheid van twee innovatieve plastisch-chirurgische behandelingen te onderzoeken. De subsidie komt van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). ZonMw wil hiermee innovatie in de zorg stimuleren en tegelijkertijd de standaardzorg verbeteren en betaalbaarder maken. De chirurgische ingrepen zijn gericht op de behandeling van lymfoedeem na borstkanker en zenuwbeknellingen in de benen bij diabetespatiënten. Verwacht wordt dat de kwaliteit van leven van patiënten met beide behandelingen er sterk op vooruit zal gaan. Beide ingrepen zijn veelbelovend maar de effecten op langere termijn zijn nog onzeker door het ontbreken van gedegen onderzoek. Met de subsidie van ZonMw komt daar nu verandering in, tot tevredenheid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC): “Het is in het belang van de patiënt dat we blijven innoveren en deze subsidie maakt dat mogelijk”.
 
De toegekende subsidie komt uit het ‘ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek.’ Hier kunnen projecten aan mee doen waarvan de effectiviteit van de ingreep nog niet vaststaat omdat er bijvoorbeeld te weinig kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar is gedaan. Het doel van een dergelijke subsidie is bijdragen aan onderzoek dat zich richt op een weging van effecten op de gezondheid en kosten, waarbij een nieuwe behandeling wordt vergeleken met de standaardzorg in Nederland. Dit houdt in dat bij de onderzoeken van het Maastricht UMC+ en het UMC Utrecht de patiënten in twee groepen worden ingedeeld. De ene groep wordt met de conservatieve methode behandeld en de ander met de nieuwe methode. Gedurende de onderzoeken, die vier jaar duren, zullen er in totaal ongeveer 450 patiënten deelnemen.
 
Lymfoedeem na borstkankerbehandeling
Het onderzoek naar de behandeling van lymfoedeem is een initiatief van het Maastricht UMC+ in samenwerking met het Radboudumc. Jaarlijks worden ongeveer 13.000 vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker, waarvan 6 tot 43 procent, afhankelijk van bepaalde risicofactoren, lymfoedeem ontwikkelt. Lymfoedeem is een ernstige chronische aandoening, waarbij er door een ophoping van vocht een zwelling ontstaat. Dit treedt vaak op na behandeling van borstkanker. Momenteel wordt het behandeld door middel van het masseren van de arm en het dragen van een kous. Dit vermindert de klachten maar geneest het niet. Momenteel is het dus nog een chronische aandoening. Met de nieuwe behandeling worden door middel van een microchirurgische ingreep één of meerdere verbindingen gemaakt tussen lymfevaten en kleine bloedvaten om het vocht af te voeren en de zwelling te verlichten. Het onderzoek wordt ook uitgevoerd in een aantal andere ziekenhuizen en samen ontvangen zij bijna vier ton voor het onderzoek. De NVPC verwelkomt de toegekende subsidie. “De plastische chirurgie is een vak dat het moet hebben van voortdurende innovatie en deze subsidie helpt ons daarbij. Dit bevordert de ontwikkeling van het vakgebied maar op de eerste plaats is het vooral goed nieuws voor de patiënten omdat we met deze onderzoeken hopelijk betere zorg kunnen bieden aan hen,” aldus prof. dr. René van der Hulst van het Maastricht UMC+ en projectaanvrager.

Zenuwbeknellingen bij diabetespatiënten
Het UMC Utrecht gaat het onderzoek naar de behandeling van zenuwbeknellingen bij diabetespatiënten opzetten. In Nederland zijn er ongeveer een miljoen diabetespatiënten, van wie bijna de helft last heeft van neuropathie in de handen en voeten. In een deel van de patiënten berust dit verschijnsel op beknelde zenuwen. Deze beknelling veroorzaakt extra schade en zorgt voor een verminderd gevoel, waardoor zweren, wonden en infecties in de voet kunnen ontstaan. In vergevorderde gevallen kan het zelfs leiden tot amputaties. Het is vooralsnog onduidelijk welke patiënt een zenuwbeknelling ontwikkelt en de huidige behandelingen hebben wisselende effecten. Het nieuwe onderzoek richt zich op het chirurgisch vrijleggen van de zenuwen, waardoor het gevoel in de ledematen steeds meer terugkomt en er minder snel wonden optreden. Het UMC Utrecht krijgt, samen met acht andere meewerkende ziekenhuizen, zes ton. Arts-onderzoeker Willem Rinkel, verbonden aan het UMC Utrecht, is erg blij met de toegekende subsidie: “We zijn heel blij en trots dat we deze bijdrage hebben gekregen. De verwachtingen zijn hoog en met deze financiële steun kunnen we echt gaan beginnen.”
Powered By: webCiters