By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Vragen en antwoorden NVPC n.a.v. media-aandacht implantaten

Terug
25 november 2018     

Vragen en antwoorden NVPC n.a.v. media-aandacht implantaten

Het televisieprogramma Radar en dagblad Trouw hebben samen met een groep internationale journalisten uitgebreid onderzoek gedaan naar implantaten en de mogelijke risico’s die implantaten kunnen hebben voor patiënten. In zowel de krant als op televisie (26 november 2018) zal ook aandacht worden besteed aan siliconen borstimplantaten onder meer aan de hand van interviews en recente publicaties.

Deze publicaties leiden mogelijk tot vragen of ongerustheid bij patiënten over hun eigen borstimplantaat. Naar aanleiding van het onderzoek is de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) om een reactie gevraagd. De NVPC heeft een uitgebreide reactie gegeven en een groot aantal vragen van de journalisten beantwoord. Een samenvatting van deze reactie vindt u hieronder, evenals de belangrijkste vragen en antwoorden.


Heeft u na het lezen van dit document nog vragen, of heeft u bepaalde klachten dan kunt contact opnemen met uw (eigen) plastisch chirurg of uw huisarts.


Ruim 3 procent van de Nederlandse vrouwen heeft een (siliconen) borstimplantaat. Deels vanwege cosmetische redenen, maar bijvoorbeeld ook na een borstamputatie vanwege borstkanker of erfelijke aanleg voor deze ziekte. Patiënten hebben recht op transparante en eerlijke informatie rondom veiligheid van borstprothesen, en ook op informatie rondom de risico’s en mogelijke complicaties in relatie tot borstprothesen. De NVPC heeft daarom een aantal documenten voor voorlichting opgesteld en tevens in 2014 zelf het initiatief genomen voor een sluitend kwaliteitsregistratiesysteem: de Dutch Breast Implant Registry (DBIR).
Vrouwen die een operatie krijgen of overwegen, krijgen van hun plastisch chirurg uitgebreide mondelinge en schriftelijke informatie over de ingreep, maar ook over de mogelijke risico’s. Daarnaast heeft de NVPC ook een uitgebreide chirurgische bijsluiter ontwikkeld, die regelmatig wordt geactualiseerd en waar ook recente cijfers in staan als het gaat om de risico’s van borstprothesen.

Alle risico’s en bijwerkingen die bekend zijn, worden in deze bijsluiter beschreven. Het overgrote deel van de vrouwen met een borstimplantaat ervaart gelukkig geen klachten of bijwerkingen. Vrouwen met een borstprothese die klachten of vragen hebben, zijn te allen tijde welkom bij hun plastisch chirurgen. Gesprekken in de spreekkamer helpen vaak om een vrouw meer kennis te geven en de grootste groep vrouwen gerust te stellen. De NVPC heeft daarnaast al langere tijd een goede samenwerking met het VUmc in Amsterdam (internisten en immunologen), waar een nationaal onderzoek is opgezet naar bijwerkingen van borstprothesen. Plastisch chirurgen verwijzen vrouwen met onbegrepen klachten door naar het VUmc. Verder staat op de website van NVPC ook extra informatie over zeldzame aandoeningen.

Ook vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen en organisaties als Borstkankervereniging Nederland (BVN) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben op hun websites informatie over borstimplantaten opgenomen.

 

VRAGEN VAN PATIËNTEN

ICOBRA Breast Implant Safety Statement

Powered By: webCiters