By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Plastisch chirurgen waarschuwen voor toename ernstige ‘avocadoletsels’

Terug
08 december 2020     

Plastisch chirurgen waarschuwen voor toename ernstige ‘avocadoletsels’

NVPC laat zien hoe je een avocado veilig ontpit

 

Utrecht, 7 december – Plastisch chirurgen worden steeds vaker geconfronteerd met handletsel als gevolg van het verkeerd ontpitten van avocado’s. De populariteit van de vrucht leidt tot een groeiend aantal patiënten met zogeheten ‘avocadoletsel’, een snee aan de basis van een vinger met zenuwbeschadiging. De NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) roept Nederlandse supermarkten en producenten op om de ‘ontpit-instructie’ bij avocado’s aan te passen. Op dit moment bevat de instructie vaak nog de optie om de pit met een mes te verwijderen, terwijl het risico op uitschieten hierbij aanzienlijk is. Onderzoek uit de Verenigde Staten laat zien dat er jaarlijks 8.000 Amerikanen zijn die een avocado gerelateerde verwonding oplopen. Hoewel er nog geen exacte cijfers zijn voor Nederland, zien veel plastisch chirurgen wekelijks meerdere slachtoffers met ‘avocadoletsel’. “Ontpitten met een mes gaat vaak fout, met meestal zenuwletsel tot gevolg”, stelt plastisch chirurg dr. Annekatrien van de Kar van het OLVG in Amsterdam. De NVPC hoopt dat supermarkten en producenten de instructie aanpassen of een waarschuwing plaatsten. Ook in veel instructiefilmpjes online wordt door koks en vloggers de onveilige manier van ontpitten gebruikt.

Toename avocadoconsumptie en avocadoletsel
Nederland is de op een na grootste importeur van avocado’s ter wereld zijn. Onlangs is de avocado zelfs bestempeld als “pandemiebestendig superfood”. De verwachting is dat er in Europa in 2020 15% meer avocado’s worden gegeten dan in 2019 . In lijn met de toenemende avocadoconsumptie zien plastisch chirurgen een duidelijke toename van het aantal patiënten met een snijverwondingen veroorzaakt bij het ontpitten van een avocado, vaak met (blijvend) zenuw-, of peesletsel tot gevolg. Ontpitten van de avocado met een lepel kan potentieel (ernstig) handletsel voorkomen. Na het doormidden snijden van de avocado kan de pit namelijk eenvoudig worden verwijderd met een lepel. De NVPC vraagt daarom Nederlandse supermarkten en producenten alsook de makers van instructiefilmpjes om de instructie (zie onderstaande afbeelding) voor het openen van een avocado aan te passen. Een waarschuwingssticker kan consumenten daarnaast bekend maken met de risico’s.
“Avocadoletsel is een groeiend probleem in huisartsenpraktijken en op spoedeisende hulp. De gevolgen kunnen vervelend en blijvend zijn. Helaas zijn de risico’s onbekend of ze worden onderschat door de consument. Bij het ontpitten houden consumenten vaak een avocadohelft in de palm van hun hand. Als bij het ontpitten vervolgens het mes uitschiet of van de pit glijdt, steken ze in hun hand. Daarbij zien we vaak dat gevoelszenuwen van de vingers worden beschadigd of doorgesneden. Soms raken mensen zelfs een pees.”, aldus Van de Kar. “Artsen in Engeland pleitten in 2004 al voor waarschuwingsstickers op avocado’s vanwege het risico op handletsel bij het ontpitten. Hopelijk kunnen wij in Nederland het goede voorbeeld geven.”

De NVPC laat in een eigen instructiefilm zien hoe je een avocado veilig kunt ontpitten.

Instructie ontpitten avocado Albert Heijn
Instructie ontpitten avocado Albert Heijn

Noot aan de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Yasmin Schoof, via y.schoof@reputatiegroep.nl of +31 6 37202120

Powered By: webCiters