By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more


Erasmus MC

Terug
1. Hand-, Pols- en Perifere Zenuwchirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie in het ErasmusMC heeft 4 hand-chirurgen: Prof S.E.R. Hovius, Dr J.H. Coert, Dr C.A. van Nieuwenhoven en Dr E.T. Walbeehm. We zijn werkzaam op 3 locaties: de centrum locatie van het ErasmusMC, het Sophia kinderziekenhuis en het Sint-Franciscus Gasthuis.
Op het gebied van de handchirurgie wordt een breed palet in pathologie aangeboden. Zowel aangeboren als verworven handchirurgische onderwerpen passeren de revue. Naast betrokkenheid bij het reguliere operatie programma en handpoliklinieken, bestaat de mogelijkheid voor het doen van opvang en behandeling van grote handletsels. Daarnaast bent u welkom bij de multidisciplinaire spreekuren met onder andere de revalidatie en de klinische neurofysiologie.
Er wordt van u verwacht dat u deelneemt aan de diensten in de assistenten pool van 8 assistenten. Hierbij draait u dienst voor het hele vak, en niet alleen de handchirurgie.

Een korte omschrijving van de activiteiten van de hand chirurgische groep:

Traumatologie
De hand-, pols- en perifere zenuwchirurgie wordt gekenmerkt door een groot gedeelte traumatologie en post-traumatische reconstructies.
Er worden door de afdeling Plastische Chirurgie ongeveer 530 (2007) patiënten per jaar gezien op de SEH. Hiervan hebben ongeveer 280 patiënten een handletsel. Honderd patiënten worden opgenomen, waarvan de meesten grote letsels betreffen. Er is een 24 uurs opvang voor de traumatische letsels, waarbij zo nodig letsels acuut worden geopereerd.
Bij de grotere multi-traumata wordt met korte lijnen samengewerkt met de afdelingen Traumatologie en Orthopedie. Onze afdeling is in pricipe primaire behandelaar voor de bovenste extremiteitsletsels, in ieder geval voor de open letsels. Alle hand-chirurgen nemen deel aan de traumabehandeling. Indien nodig, als een niet-hand staflid dienst heeft wordt er ondersteuning gegeven vanuit de handchirurgische groep.

Electieve Hand- en pols chirurgie
De electieve hand- en pols chirurgie bestaat voor een groot gedeelte uit de post-traumatische reconstructies in pols en hand gebied. Een gedeelte van de patiënten wordt lokaal aangeleverd door de Traumatologie en Orthopedie, met daarnaast een regionaal en supra-regionaal tertiair verwijspatroon. De verworven niet traumatische aandoeningen, zoals de ziekte van Dupuytren, CMC 1 arthrose etc, worden in ruime mate zowel primair als tertiair gezien, met wederom een ruim verwijspatroon. Polsklachten worden door alle handchirurgen gezien, en zo nodig, arthroscopisch gediagnostiseerd en/of behandeld.
Een maal per week worden patienten met een hand- of pols probleem in overleg met de radioloog besproken. Via gezamenlijk overleg wordt tot een besluit gekomen.

Perifere zenuwchirurgie
Naast de traumatische letsels van perifere zenuwen en de reconstructies is er een multidisciplinair perifere zenuw spreekuur met de revalidatie-arts en klinisch neurofysioloog. Hier worden perifere zenuw problemen in alle delen van het lichaam gezien en behandeld. Een belangrijk aandachtsgebied is de pijnbehandeling bij neuromen en behandeling van pijn na traumatische zenuwletsels.

Peestransposities bij tetraplegie patienten
Recentelijk is in samenwerking met het Rijndam Revalidatiecentrum een handenspreekuur opgezet, waarbij er een keer per maand patiënten met hoge dwarslaesies door een handchirurg worden geëvalueerd in het Rijndam. Hierbij wordt bekeken of deze patiënten in aanmerking komen voor peestransposities ter verbetering van de handfunctie, om vervolgens in het ErasmusMC te worden geopereerd. Het Rijndam Revalidatiecentrum is een van de grootste revalidatiecentra voor patiënten met dwarslaesies in Nederland.

Aangeboren handchirurgie op kinderleeftijd
In het Sophia kinderziekenhuis worden per jaar ongeveer 200 nieuwe patiënten gezien op ons wekelijks multidisciplinair spreekuur. De handchirurg, revalidatie-arts, klinisch geneticus en handtherapeut zien kinderen en ouders gezamenlijk, waaruit een diagnose en behandelplan voortkomt. Zeldzame en veel voorkomende afwijkingen aan zowel handen als voeten worden gezien. Naast nieuwe patiënten, worden postoperatieve patiënten gezien, en geëvalueerd of chirurgische of conservatieve behandeling noodzakelijk of mogelijk is. Kinderen worden gedurende hun groei gevolgd.
Behalve de aangeboren handafwijkingen, worden ook kinderen na een ongeval gezien. Zowel kinderen met post-traumatische pols- of handletsels, zenuwletsels en Volkmanse contractuur, als kinderen na een reconstructie na trauma worden gezien. De nadruk ligt echter op aangeboren afwijkingen.
U bent welkom om op maandag de operaties en op woensdag de spreekuren bij te wonen.

Fellowships
Naast de assistenten zijn er een aantal fellows, waaronder de fellow van het Dutch Hand and Wrist Fellowship. Deze fellow is 6 maanden in het Erasmus MC en het HAGA ziekenhuis aanwezig, gevolgd door 6 maanden in het AMC/VUMC in Amsterdam en het Diakonessenziekenhuis in Zeist. Er is een fellow per jaar in dit fellowship.

Contact informatie:
Wanneer u zich tijdens uw opleiding tot plastisch chirurg wilt verdiepen in de handchirurgie, bent u van harte welkom. Neem contact op met Prof. S.E.R. Hovius via s.e.r.hovius@erasmusmc.nl. Verstuur behalve uw motivatie ook een curriculum vitae mee.


2. Stagemogelijkheden Hoofd-Hals Chirurgie  AIOS  ErasmusMC Rotterdam binnen het opleidingskader van de NVPC  

Algemeen:
Binnen het kader van de opleiding plastische en reconstructieve chirurgie bieden wij AIOS de mogelijkheid om gedurende een periode van 3 maanden mee te lopen en te werken in het EMC. Een van de mogelijkheden is om specifiek binnen de Reconstructieve Hoofd-Hals Chirurgie stage te lopen.

Staf:
De staf plastische en reconstructieve chirurgie bestaat uit 12 stafleden van wie 4 specifiek de hoofd-hals reconstructies verrichten. Hoofd van de oncologiegroep is Marc Mureau. De overige stafleden zijn Onno Schuitema, Dietmar Ulrich, Franziska Ulrich en Carolien Wever.

Wat heeft het Erasmus MC te bieden?
Een stage van drie maanden waarin je een grote variëteit van pathologie en reconstructies kunt zien en participeren in operaties op verschillende locaties met verschillende stafleden.

Locaties:
De hoofd-hals reconstructies worden uitgevoerd in het ErasmusMC, zowel op de Centrumlocatie (CL) als op de locatie Daniel den Hoed (DDHK). Elke dinsdag vinden reconstructies plaats op de Centrum Locatie in samenwerking met de KNO en Kaakchirurgie. Op woensdag vinden de hoofd-halsreconstructies plaats op de locatie Daniel den Hoed. Op overige dagen vinden in de Centrum Locatie aangezichtsreconstructies plaats na Mohs chirurgie.

Samenwerkingsverbanden:
De afdeling plastische en reconstructieve chirurgie werkt nauw samen met de afdelingen KNO, Kaakchirurgie en Dermatologie. De oncologisch KNO arts en de kaakchirurg voeren over het algemeen de oncologische resectie uit waarna de (oncologisch) plastisch en reconstructief chirurg het defect reconstrueert.
De afdeling dermatologie voert in het ErasmusMC de Mohs chirurgie uit in het aangezicht waarna de defecten door de (oncologisch) plastisch en reconstructief chirurg worden hersteld.

Pathologie:
Er is een zeer ruim aanbod aan diverse oncologische defecten. Het gehele hoofd-hals reconstructie palet is vertegenwoordigd. Dit varieert van aangezichts- en schedel(basis) defecten tot intra-orale defecten


Reconstructies:

Voorste mondbodem:              Esser inlay, nasolabiaal, FAMM, FRFF
Hemitong:                       PM, LD, FRFF, ALT
Trigonum retromolare:         PM, FRFF
Palatum:                        tonglap, FAMM, FRFF, ALT
Hypopharynx:                    PM, FRFF, ALT, buismaag, jejunum
Larynx (na TLE):                PM, ALT, FRFF, jejunum
Mandibula/maxilla:              PM, LD, Free Fibula, Free Crista, Scapula, radius
Schedelreconstructies: Scalp, SSG, temporalislap, LD, ALT, Rectus Abdominis

Aangezicht:                     Tripier, Wangrotatie, lidswitch, nasolabiaal, Abbe, Abbe Estlander, Karapandzic, Bernard-Burrow, FRFF, Voorhoofdslap, FAP, platysma e.v.a

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze stage van drie maanden, neem dan contact op met m.mureau@erasmusmc.nl of o.schuitema@erasmusmc.nl

Wij kunnen geen financiële vergoeding voor deze periode van drie maanden periode faciliteren.”
Powered By: webCiters