Ga door naar hoofdcontent
RichtlijnenNurse practitioners en physician assistants

Nurse practitioners en physician assistants

Initiatief
Laatst beoordeeld
NVPC
20 mei 2016

Zoals aanvaard door de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 april 2003,
Wijziging aanvaard door de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 mei 2016
Achtergrond:
Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) hebben per 1 januari 2012 de bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Deze nieuwe bevoegdheid maakt het herschikken van taken tussen artsen, VSen en PAs juridisch beter mogelijk. De wet kent de bevoegdheid om voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten onder een aantal voorwaarden toe. Het moet gaan om handelingen die:

  • op grond van de wet aan de VS/PA zijn toegekend;
  • die vallen binnen het deskundigheidsgebied;
  • die van een beperkte complexiteit zijn;
  • die routinematig worden verricht;
  • waarvan de risico’s te overzien zijn;
  • bovendien moet de VS of PA bekwaam zijn om de betreffende handeling te verrichten.