Ga door naar hoofdcontent
RichtlijnenStandpunt esthetische genitale chirurgie

Standpunt esthetische genitale chirurgie

Initiatief
Laatst beoordeeld
NVPC
25 april 2008

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 26 november 2007 het rapport ‘Geen vrouwenbesnijdenis in klinieken aangetroffen’ gepubliceerd (IGZ, 2007). Daarin verzoekt de IGZ de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) om voor 1 mei 2008 een duidelijk standpunt in te nemen over vrouwenbesnijdenis en daarbij aan te sluiten bij het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De IGZ verzoekt de NVPC ook om veldnormen op te stellen over ingrepen aan de vrouwelijke genitalia met een duidelijke stellingname over de daarbij in acht te nemen grenzen. In overleg tussen vertegenwoordigers van de NVPC, NVEPC en NVOG zijn 3 documenten opgesteld, te weten

  1. Standpunt ‘Meisjes- en vrouwenbesnijdenis’ (NVPC)
  2. Standpunt ‘Grenzen aan de esthetische genitale chirurgie bij vrouwen’ (NVPC, NVEPC,
    NVOG)
  3. Modelprotocol ‘Labiumreductie’ (NVPC en NVOG)
Grenzen aan de esthetische genitale chirurgie bij vrouwen
10standpunten_25_04_08_01