By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Find out more

Wat is mooi?

Terug

‘Mooie mensen’ nog mooier maken. Volgens velen de definitie van plastische chirurgie. De werkelijkheid is anders. 


nvpcHet Hollywood-fabeltje

De Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstructieve Chirurgie (NVPRC) bestond in 1990 40 jaar. Niettemin blijkt het werk van de plastisch chirurg nog niet zo bekend in ons land. Een deel ervan wel: de cosmetische chirurgie. Het deel dat al snel in een adem wordt genoemd met 'Hollywood', sterren en miljonairs. De verantwoordelijkheden van de plastisch chirurg afdoen met 'het nog mooier maken van mooie en rijke mensen', is echter een schromelijke vertekening van de werkelijkheid. Om deze twee redenen, het jubileum van de vereniging en haar streven naar betere voorlichting, heeft de NVPRC een reizende tentoonstelling georganiseerd onder de naam 'Wat is mooi?'. Deze tentoon¬stelling legt de mogelijkheden van plastische chirurgie in taal en in beeld uit, en neemt ongetwijfeld wat hardnekkige misverstanden weg.


De mobiele expositie is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over plastische chirurgie, of uit profes¬sionele of uit persoonlijke belang¬stelling. Een goed geïnformeerde (toekomstige) patiënt weet immers' beter waar hij of zij voor kiest. Maar ook binnen de medische wereld,

zo blijkt keer op keer, is niet overal evenveel actuele kennis aanwezig over de mogelijkheden die de plastisch chirurg kan bieden. Dat is jammer want de kwaliteit van onze gezondheidszorg wordt daardoor niet altijd ten volle benut. Met ingang van het najaar van 1993 tot en met 2005 heeft de tentoonstelling het land doorgereisd, langs vele ziekenhuizen, zorginstellingen en congrescentra.


nvpc


Bekend en minder bekend werk van de plastisch chirurg

Natuurlijk zijn niet alle 'afwijkingen' die door de plastisch chirurg worden behandeld abnormaal te noemen. Naarmate de esthetische aspecten de overhand krijgen, betreden we het terrein van de cosmetische chirurgie. Hieronder vallen ooglidcorrecties, borstvergrotingen en correcties van het verouderende gelaat (facelift), evenals contourverbeteringen door middel van het wegzuigen van vet en de correcties van oren en neus. Maar dit zijn zaken die de meeste mensen al weten. Wat doet een plastisch chirurg nog meer?


Binnen het werkgebied van de plastisch chirurg onderscheiden we drie gebieden: de herstellende (reconstructieve), de vormgevende (plastische) en de vormverbeterende (cosmetische) chirurgie. Daarnaast is de handchirurgie een belangrijk onderdeel van het vak. In de wandeling hebben we het echter over de ‘plastische chirurgie’, met de volgende aandachtsgebieden:


Huid

Voor het herstel van de huid na een ongeval of verwijdering van een gezwel is ook vaak chirurgie nodig. Niet alleen in de vorm van huid¬transplantatie, bijvoorbeeld als gevolg van verbrandingen, maar ook door middel van het verplaatsen van huid, spier en bot.


Vormverbetering

Een veelvoorkomende operatie met vormverbetering als doel, is het verkleinen van de borsten. Niet alleen op psychische of cosmetische gronden, maar ook vaak ter vermindering van pijn in de nek, de rug of van houdings¬problemen. Borstvergroting vindt eveneens plaats, evenals het corrigeren van flaporen, het uitvoeren van een zogeheten facelift en van neuscorrecties. Zulke operaties worden meestal verricht om het soms danig verstoorde levensgeluk van de patiënt - en daarmee diens maatschappelijk functioneren - te verbeteren. Vaak lukt dat bijzonder goed.


Herplaatsen van lichaamsdelen

Een vrij jonge ontwikkeling in de plastische chirurgie, de microchirurgie, maakt onder andere het herstel van afgerukte vingers of ledematen mogelijk. Daarnaast kunnen gecompliceerde weefselstructuren van het ene deel van het lichaam verplaatst worden naar het andere deel, inclusief bloedvoorziening van het geheel van huid, spier en bot. Het laatste gebeurt door microscopisch kleine bloed- en zenuwstructuren met behulp van een operatiemicroscoop weer aan elkaar te hechten.


nvpcAangeboren misvormingen

De chirurgie van lip- en verhemeltespleten is bij de meeste mensen bekend. Maar de plastisch chirurg krijgt ook patiënten of kind met een lipspleet voor en na de operatie patientjes met volledig gedeformeerde gezichten en schedels op het spreekuur. De revolutionaire verbeteringen die op dit gebied onder andere bij baby's kunnen worden bereikt, behoeden het jonge kind voor veel geestelijke en lichamelijke proble¬men op latere leeftijd en geven het een eerlijke kans op normale ontplooiing.
Vormherstel

Borstreconstructie na amputatie is een bekend voorbeeld van de/e vorm van chirurgie, waartoe ook de reconstructie van oorschelpen, neus, oogleden en mond behoren. Evenals de verwijdering van misvormende aandoeningen als haemangiomen, lipomen en neurofibromen.


nvpc


Hand

Handchirurgie is een belangrijke maar vaak onderbelichte taak van de plastisch chirurg. Deze vorm van chirurgie behandelt niet alleen doorgesneden pezen en zenuwen, ernstige huidletsels -, en breuken van het handskelet. Maar ook aangeboren en chronische handafwijkingen zoals vergroeiingen, en vormen van reuma die gepaard gaan met functie¬stoornissen en een verkeerde stand van de vingers. 
De onderwerpen

De tentoonstelling laat de opstelling van de tentoonstelling en 15 facetten van het vak zien. Besproken wordenPowered By: webCiters